Hiển thị kết quả duy nhất

Máy khuấy chìm ShowFou Đài Loan

Tải catalogue máy khuấy chìm tại đây

  Lưu Lượng: 150m³/h
  Cột Áp: 15m
  Lưu Lượng: 100m³/h
  Cột Áp: 12m
  Lưu Lượng: 50m³/h
  Cột Áp: 6m