Hiển thị kết quả duy nhất

  Lưu Lượng: 12.5m³/h
  Cột Áp: 8.5m
  Lưu Lượng: 11m³/h
  Cột Áp: 8.5m
  Lưu Lượng: 7m³/h
  Cột Áp: 8m
  Lưu Lượng: 4.5m³/h
  Cột Áp: 6m