BƠM ĐÀI PHUN
  Lưu Lượng: 120m³/h
  Cột Áp: 20m
  Lưu Lượng: 52.2m³/h
  Cột Áp: 10m
  Lưu Lượng: 53.4m³/h
  Cột Áp: 20m
  Lưu Lượng: 67.2m³/h
  Cột Áp: 12m
  Lưu Lượng: 210m³/h
  Cột Áp: 16m
  Lưu Lượng: 34.8m³/h
  Cột Áp: 16m
TƯ VẤN KỸ THUẬT